СЕДНИЦА СО ЉИГ

Седница Скупштине општине одржаће се 11.09.2020. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. Констатовање престанка мандата одборника Скупштине општине и разматрање Извештаја Мандатно-имунитетске комисије о утврђивању сагласности Уверења о избору за одборнике и Извештаја Изборне комисије општине Љиг о додели мандата новим одборницима са потврђивањем мандата новим одборницима

 

ПРЕДЛАГАЧ: Мандатно-имунитетска комисја

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгица Јочовић, председник Комисије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Љиг за 2019.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Нада Радисављевић, Одељење за финансије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Љиг за 2020.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Нада Радисављевић, Одељење за финансије

 

 1. Разматрање Предлога Закључка о усвајању Извештаја о извршењу буџета Општине Љиг за период јануар – јун 2020.године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Нада Радисављевић, Одељење за финансије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о ангажовању друге ревизорске куће за екстерну ревизију за Завршни рачун буџета Општине Љиг за 2019.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Нада Радисављевић, Одељење за финансије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора 01 Број: 06-11/20-3 донете на седници Скупштине општине Љиг дана 15.05.2020.године којим је извршен избор најповољније понуде за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о додели уговора којом се врши избор најповољније понуде за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг 01 Број: 06-11/20-5 донете на седници Скупштине општине Љиг дана 15.05.2020.године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. 1 Разматрање Предлога Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у општини Љиг и накнадама одборника у Скупштини општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

 

 1. 1 Разматрање Предлога Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о погребним делатностима

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу команданта и заменика команданта Штаба за ванредне ситуације општине Љиг и стављање ван снаге Решења Скупштине општине Љиг 01: број 06-8/11-5 од 03.06.2011.године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгољуб Поповић, председник Комисије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта Томић Милана из Цветановца у КО Цветановаца

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта Ђурђевић Мирослава из Козеља у КО Козељ

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта Лазић Радича из Ба у КО Ба

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта Павловић Бранка из Козеља у КО Козељ

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта Благојевић Владана из Козеља у КО Козељ

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за 2020.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ана Матијевић, сарадник за  имовинско-правне послове

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о укидању својства добра у општој употреби дела улице Дринске дивизије у насељеном месту Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ана Матијевић, сарадник за  имовинско-правне послове

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о укидању својства добра у општој употреби, некатегорисаног пута на кат. парц. бр. 753/1 КО Кадина Лука

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ана Матијевић, сарадник за  имовинско-правне послове

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Комисије за кадровска и административна питања и радне односе

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгољуб Поповић, председник Комисије

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Комисије за кадровска и административна питања и радне односе

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгољуб Поповић, председник Комисије

 

 

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.