unnamed

Јавна набавка радова спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, а након прибављања мишљења од Управе за јавне набавке бр. 404-02-796/2020 од 24.02.2020. године.

Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера ИС ЛПА.
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000-услуге одржавања и поправке софтвера

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  за јавну набавку услуге одржавања софтвера ИС ЛПА

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА
Преговарачки поступку без објављивања позива за подношење понуда
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (СОФТВЕРА) ЗА ПОТРЕБЕ ЛПА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.