24. СЕДНИЦА СО ЉИГ

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТA СЕДНИЦA
Скупштине општине Љиг
одржаће се 28.02.2020.године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о месним заједницама на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

 

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2019.годину и Програм рада за 2020.годину Туристичке организације општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Ивановић, директор ТО Љиг
Извештај о раду за 2019.годину и Програм рада за 2020.годину Туристичке организације општине Љиг можете видети на сајту Туристичке организације општине Љиг.

 

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2019.годину и Плана рада за 2020.годину Штаба за ванредне ситуације општине Љиг

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду Савета за здравље општине Љиг за период 01.12.2018. – 01.12.2019.године

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: др Дејан Ђорђевић, председник Савета за здравље

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта у КО Бранчић власника Илић (Милован) Миломира из Београда

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта у КО Штавица власника Масникосе (Ђуро) Милана из Штавице

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта у КО Бабајић власника Радовановић (Радослав) Драгише из Београда

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта у КО Ба власника Пантелић (Светомир) Радована из Ба

       ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта у КО Липље власника Лакић (Милован) Олге из Липља

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Љиг у сталном саставу

 

РЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. 14. Разматрање Предлога Решења о именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Љиг у сталном саставу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. 15. Разматрање Предлога Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о престанку дужности в.д. директора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању директора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о престанку дужности в.д. директора Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању в. д. директора Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Управног одбора Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

Оставите одговор