Дезинфекција

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 217-3/20-11

30.03.2020.године

Љ   И   Г

На основу чланова 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 87/18), те Одлуке Председника Републике, Председника Народне Скупштине и Председника Владе о проглашењу ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Љиг, на седници одржаној дана 30.03.2020.године, доноси:

Н А Р Е Д Б У

I

НАЛАЖЕ СЕ дезинфекција у насељеном месту Љиг која обухвата стамбене зграде, просторије јавних установа, здравствених установа, апотека и најпрометнијих улица.

II

НАЛАЖЕ СЕ дезинфекција стамбених зграда и најпрометнијих улица у Белановици и Славковици.

III

Дезинфекција објеката из тачке 1. и тачке 2. ће се спроводити једном недељно за време трајања полицијског часа до окончања ванредног стања.

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет презентацији Општине Љиг, а за њено спровођење надлежна је Општинска управа општине Љиг.

 

КОМАНДАНТ ШВС ОПШТИНЕ ЉИГ

Драган Лазаревић

 

 

Оставите одговор