Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину, обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији општине Љиг, улагања

Детаљније