Одлука о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине

Одлука о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине ЗАКЉУЧАК О ЦЕНАМА

Детаљније