ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ  

Детаљније

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину, обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији општине Љиг, улагања

Детаљније

Јавни позив за прикупљање узорака земљишта у циљу бесплатне контроле плодности земљишта нa територији општине Љиг

Обавештавају се и позивају заинтересовани носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са територије општине Љиг да могу извршити контролу плодности на сопственим

Детаљније