Изградња спортских терена (дечијих игралишта) по месним заједницама

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности- изградња спортских терена (дечијих игралишта) по месним заједницама.

Детаљније