Изградња спортских терена (дечијих игралишта) по месним заједницама

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности- изградња спортских терена (дечијих игралишта) по месним заједницама.

Детаљније

Извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта ОШ “Сестре Павловић“ у Белановици

ОПШТИНА ЉИГ   ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке ,отворен поступак- извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта ОШ“Сестре

Детаљније