Израда техничке документације за прибављање грађевинске дозволе објекта предшколске установе у Љигу

  Предмет јавне набавке је услуга израде техничке документације за прибављање грађевинске дозволе предшколске установе у Љигу. ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Детаљније