Радно време општине Љиг: од 7,00 до 15,00 часова.

Адреса општине Љиг: ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг.

Телефони: 014/3445-107; 014/3445-113

E- mail општине: opstina@ljig.rs

Web adresa: www.ljig.rs

OPŠTINA ljig14 OPŠTINA ljig15 OPŠTINA ljig17