Milan Janićijević

Милан Јанићијевић

Рођен је 19.03.1980. године у Београду. Након завшене основне школе у Љигу, уписује правно-биротехничку школу „9 мај“ у Београду. Правнии факултет Универзитета у Београду, завршава 2006 године и стиче звање дипломирани правник. Укупно има 14 година радног искуства у струци. Од 2007. до 2011. радио у ГП „Гранит-Пешчар“а.д. Љиг, од  2011. до 2013. у АД „Путевви“ Ужице, од  2013. до 2014. у „Ауто-кућа РД“ д.о.о. Љиг, од 2014. до 2016. у ОШ „Сава Керковић“ Љиг, од 2016. до 2018. у Центру за социјални рад „Солидарност“, а функцију Начелника општинске управе у општини Љиг обавља од 29.12.2018. године.

Ожењен је и има двоје деце.

Контакт: 014/3445-044

nacelnik@ljig.rs