Општинско веће спада у извршне органе Општине Љиг и бира се једном у четири године.

Општинско веће чини седам чланова, од којих су председник и заменик председника општине, чланови по функцији, а осталих пет чланова су изабрани од стране Скупштине општине.

Чланови већа у актуелном сазиву су:

Миломир Старчевић, председник општине, члан Већа по функцији

Драган Стевановић, заменик председника општине, члан Већа по функцији

Дејан Божић из Мораваца
Дејан Божић, рођен 26. 10. 1974. године у Љигу. Основну школу завршио је у Љигу, средњу теџничку школу завршио је у Лазаревцу. Запослен је у ЈКП „Комуналац“ на радном месту благајника. Отац је једног детета.

Драган Ђорђевић  из Бошњановића
Драган Ђорђевић, рођен је 30. 12. 1971. године у Љигу. Основну школу завршио је у Љигу, средњу техничку школу завршио је у Лазаревцу. Запослен у ЈП ЕПС Електродистрибуција Ваљево, на пословима електротехничара. Председник је ФК „Спартак“. Ожењен је и има двоје деце.

Милован Марковић из Белановице
Милован Марковић, рођен је 27.02.1974. године у Љигу. По струци је шумарски техничар. Ради на теренским пословима. У претходном сазиву био је члан Општинског већа. Ожењен је и има троје деце.

Драгутин Николић  из Славковице
Драгутин Николић, доктор ветеринарске медицине,  рођен је 26. 08. 1971 . године у Ваљеву. Основну школу завршио је у Љигу, средњу школу и Ветеринарски факултет  завршио је у Београду. Запослен је у Ветеринарској станици у Љигу на пословима здравствене заштите животиња. Ожењен је и отац је троје деце.

Радоје Петровић из Пољаница
Радоје Петровић,  рођен је 03. 03. 1955. године. у селу Озрем, општина Горљи Милановац. По занимању је пензионер. Основну школу завршио је у Озрему, од своје 23 године, живео је у Швајцарској у Цириху и бавио се приватном делатношћу. Био је одборник у претходном сазиву СО Љиг, као и председник Месне заједнице Пољанице. Ожењен је и има двоје деце.