Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Програма о уређивању грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2023. годину

Општинско веће општине Љиг позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програма о уређивању грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2023. годину (у даљем тексту: Нацрт Програма) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Програма одржаће се од 01.12.2022.до 15.12.2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа општине Љиг, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Љиг – Одељењу за општу управу, или предајом на писарници, канцеларија бр. 5, у приземљу зграде Општине Љиг, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Програма о уређивању грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2023. годину“, најкасније до 15.12.2022.године до 10 часова.

Предлози, сугестије и коментари се подносе у слободној форми.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак 15.12.2022. године сали број 21/III у згради Општине Љиг, ул. Карађорђева број 7, са почетком у 12:00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Програма.

По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Љиг ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.ljig.rs/.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Програма са образложењем.

ЈАВНИ ПОЗИВ 

Проограм уређења грађевинско земљишта 2023

Закључак Већа-rasprava 

Извештај са расправе-Програм уређивања 2023