На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), одржаће се 34.седница Општинског већа Општине Љиг у уторак, 01.март 2022.године, са почетком у 14,00 часова.

Седница ће се одржати  у сали 21 зграде Скупштине општине Љиг.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Утврђивање Предлога Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Љиг за 2022,годину
  2. Утврђивање Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију општине Љиг за 2022.годину
  3. Разматрање Извештаја Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју оптине Љиг о реализацији планираних активности у 2021.години

 

 

01.03.2022.

ИЗВЕШТАЈ СА 34.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

На седници Општинског већа одржаној 01.марта усвојен је Извештај Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју оптине Љиг о реализацији планираних активности у 2021.години.

Веће је разматрало и утврдило Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Љиг за 2022.годину, као и Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију општине Љиг за 2022.годину.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.