На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), сазива се 44. седница0 Општинског већа Општине Љиг за четвртак, 07.07.2022.године, са почетком у 12,00 часова.

Седница ће се одржати  у  канцеларији председника општине.

За ову седницу предлаже се следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Доношење Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирањемера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији општине Љиг за 2022.годину
  2. Разматрање Предлога Одлуке о четвртој измени Плана јавних набавки за 2022.годину
  3. Доношење Решења о употреби текуће буџетске резерве у Одлуци о буџету општине Љиг за 2022.годину
  4. Усвајање Правилника о измени Правилника о организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи општине Љиг
  5. Разматрање Извештаја Жалбене комисије општине Љиг
  6. Доношење Процене ризика од катастрофа општине Љиг

 

07.07.2022.

ИЗВЕШТАЈ СА 44.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

Данас је одржана 44.седноца Општинског већа општине Љиг на којој је донета Одлука о расписивању Јавног позива за суфинансирањемера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији општине Љиг за 2022.годину.

На седници је донета и Одлука о четвртој измени Плана јавних набавки за 2022.годину и Решење о употреби текуће буџетске резерве у Одлуци о буџету општине Љиг за 2022.годину. Општинско веће усвојило је Правилник о измени Правилника о организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи општине Љиг.

Документ којим је извршена процена ризиа од катастрофа на територији општине Љиг усвојен је једногласно, као и Извештај Жалбене комисије.општине Љиг.