ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), сазивам 45. седницу Општинског већа Општине Љиг за понедељак, 01.08.2022.године, са почетком у 8,00 часова.

Седница ће се одржати  у  канцеларији председника општине.

За ову седницу предлаже се следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о другој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2022. годину
 2. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љиг за за период јануар – јун 2022.године
 3. Уврђивање Предлога друге измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг у 2022.години
 4. Разматрање Предлога Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирањемера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Љиг за 2022.годину
 5. Утврђивање Предлога Одлуке о Општинској управи општине Љиг
 6. Утврђивање Предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Љиг
 7. Утврђивање Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Љиг
 8. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп „РИД-Штавица“ у селу Штавица код Љига, ради експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена
 9. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Љиг у 2021.години
 10. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године
 11. Разматрање Извештаја Комисије за спорт Општинеског већа Општине Љиг
 12. Доношење Прелиминарне одлуке о додели средстава за наредну буџетску годину за реализацију Годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта
 13. Доношење Правилника о заштити података о личности Општинске управе општине Љиг
 14. Доношење Правилника о безбедности информационо-комуникационог система Општинске управе општине Љиг

У случају спречености да присуствујете овој седници, молимо да нас обавестите на телефон  3445-044.

ПРЕДСЕДНИК

Драган Лазаревић

 

01.08.2022.

ИЗВЕШТАЈ СА 45.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

Данас је одржана 45.седноца Општинског већа општине Љиг на којој је утврђена другој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2022. годину и усвојен Извештај о  извршењу Одлуке о буџету општине Љиг за за период јануар – јун 2022.године.

Једногласно су утврђени предлози Одлука о Општинској управи општине Љиг, мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине Љиг и изради Плана детаљне регулације за површински коп „РИД-Штавица“ у селу Штавица код Љига, ради експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена.

Подршку су добили и извештаји „Комуналца“ за прошлу и првих шест месеци текуће године. О свим наведеним документима коначну реч даће Скупштина општине Љиг на седници заказаној за петак, 5.август.

Општинско веће усвојило је шестомесечни Извештај Комисије за спорт Општинеског већа Општине Љиг о утрошеним средствима и донело Прелиминарну одлуку о додели средстава за наредну буџетску годину за реализацију Годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

Веће је на крају данашњег заседања донело Правилнике о заштити података о личности Општинске управе општине Љиг и безбедности информационо-комуникационог система Општинске управе општине Љиг.