На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), сазивам Тридесеттрећу седницу Општинског већа Општине Љиг за четвртак, 10.фебруар 2022.године, са почетком у 14,00 часова.

Седница ће се одржати  у канцеларији Председника општине.

За ову седницу предлаже се следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Разматрање Извештаја Комисије за попис Органа локалне самоуправе Општине Љиг о извршеном попису основних средстава, имовине и обавеза на дан 31.12.2021.године
  2. Разматрање Извештаја о утрошеним средствима по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Љиг у 2021.години
  3. Усвајање Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Љиг
  4. Доношење Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Драган Лазаревић

Позив за чланове Већа