На основу члана 42. став 1, 2, 3. и 4. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр.4/19) и члана 107. став 1. и члана 109. став 1. и 2. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 9/19), САЗИВАМ  ТРИНАЕСТУ СЕДНИЦУ Скупштине општине Љиг.

 

Седница Скупштине општине одржаће се 11.02.2022. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

За седницу Скупштине предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

  1. Разматрање Предлога Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Љиг у сталном саставу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине Љи09

  

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Веселин Шиљеговић

 

Позив одборницима за СО Љиг