Председник општине Љиг, Драган Лазаревић, на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љиг за 2023. годину, расписује:

                                                      Ј А В Н И    П О З И В

              за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди                                          

                                                           I

            Расписује се јавни позив за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2023. годину,   и то за следеће:

  1. Мере директних плаћања
Шифра инвестицијеНазив инвестицијеИнтензитет помоћи
100.1.1.Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  -2.000,00  стандардним семеном;                          ‘– до 5. 000,00 елитним семеном и то само прво осемењавање
  • Мере руралног развоја
Шифра инвестицијеНазив инвестицијеИнтензитет помоћи
101.1.1.Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза50% од вредности приплодног грла говеда, а максимално до 60.000,00. За првих пет корисника по редоследу подношења,  који имају најмање 10 музних крава максимални износ подстицаја је 300.000,00.
101.2.1.Набавка квалитетних приплодних грла  говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса50% од вредности уматичене овце, а максимално до 6.000,00. За првих десет корисника по редоследу подношења,  који имају најмање до 30 грла  максимални износ подстицаја је 120.000,00, а за остале  кориснике је 30.000,00

II

Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2023. годину за инвестиције из тачке I могу поднети регистрована пољопривредна газдинства која делатност обављају на територији општине Љиг, а у активном статусу су, у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације.

Захтеви за доделу подстицајних средстава подносе се на обрасцима који су одштампани за ову намену и исти се могу преузети на писарници општине Љиг.

Уз захтев, подносилац  је обавезан да достави следећу документацију:

1. Потврду о активном статусу пољопривредног газдинстава,

2. Изјаву да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја и да последњ три године нису користили подстицаје за ову меру.

3. Изјаву да најмање три године неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користи

4. Потврду да је корисник подстицајних средстава измирио све своје доспеле обавезе према општини Љиг,

5. Корисник доставља доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора бити извршено у периоду од 01.01.2023. године до дана подношења захтева, и то:

            а) Извод или налог за плаћање, оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или

            б) Купопродајни Уговор из текуће године (оверен у суду или код нотара) у случају   набавке грла од  физичког лица  или  регистрованог пољопривредног газдинства

             в) Копија пасоша односно матичног листа за свако грло које је предмет субвенције,

 6. Копију личне карте

 7. Копија картице текућег рачуна.

 8. Копија пасоша за свако грло које је предмет субвенције ( за меру 100.1.),

 9. Копију картона-потврде о извршеном вештачком осемењавању (за меру 100.1).

III

По одобрењу поднетог захтева, а пре исплате подстицајних средстава, подносилац захтева закључиће са општином Љиг уговор којим се дефинишу сва међусобна права и обавезе.

Јавни позив остаје отворен све до утрошка планираних средстава а најкасније до 31.  децембра  2023. године.

            Све информације у вези са Јавним позивом  могу се добити у просторијама Општинске управе општине Љиг или путем телефона 014/3445-107 лок. 110.

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.