22. седница СО Љиг

Седница Скупштине општине одржаће се 17.12.2019.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

  

 1. Разматрање Предлога Одлуке о буџету општине Љиг за 2020.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о бесплатном боравку деце у Предшколској установи „Каја“ у Љигу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о једнократној новчаној помоћи породици за новорођенчад

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг у 2020.години

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Кадровског плана Општинске управе општине Љиг за 2020.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Љиг за 2020.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Љиг

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о комуналном инспекцијском надзору

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о снабдевању водом за пиће

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских отпадних вода

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Љиг

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о пијацама

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. 14. Разматрање Предлога Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. 15. Разматрање Предлога Одлуке о одржавању јавних зелених површина

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о димничарским услугама

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о обављању делатности зоохигијене

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о управљању јавним паркиралиштима

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

Материјал је достављен у прилогу.

 

Оставите одговор