ДВАДЕСЕТПЕТА СЕДНИЦА СО ЉИГ

ДВАДЕСЕТПЕТА СЕДНИЦА

Скупштине општине Љиг.

Седница Скупштине општине одржаће се 15.05.2020.године (петак) са почетком у 10,00 часова у холу Основне школе „Сава Керковић“ у Љигу.

За седницу Скупштине предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

1. Разматрање Предлога Одлуке о првој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2020.годину

       ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

       ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

       Материјал је достављен у прилогу.

2. Разматрање Предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора 01 Број: 06-3/20-1 донете на седници Скупштине општине Љиг дана 22.01.2020.године којим је извршен избор најповољније понуде  за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

     Материјал је достављен у прилогу.

               

  • Разматрање Предлога Одлуке о додели уговора којом се врши избор најповољније понуде  за поверавање обављања комуналне делатности градско-проградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

     Материјал је достављен у прилогу.

  • Разматрање Предлога Одлуке о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

     Материјал је достављен у прилогу.

5. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

     Материјал је достављен у прилогу.

6. Разматрање Предлога Одлуке о доношењу Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Љиг за 2020.годину

      РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, саветник за пољопривреду и заштиту животне  средине у Општинској управи

      Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

             

  • Разматрање Предлога Закључка о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Љиг за 2020.годину (материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs)

      РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, саветник за пољопривреду и заштиту животне  средине у Општинској управи

      Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

  • Разматрање Предлога Закључка о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Љиг у 2020.години

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекцијске послове

      Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

  • Разматрање Извештаја о раду за 2019. годину и Годишњег програма рада за 2020.годину Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, в.д. директора ЗЦСР „Солидарност“

      Материјал је достављен у прилогу.

  • Разматрање Извештаја о раду за 2019.годину и Програм рада за 2020.годину Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, директор Градске библиотеке „Љиг“

Материјал је достављен у прилогу

Оставите одговор