Двадесета седница СО Љиг

 

ДВАДЕСЕТА  Седница Скупштине општине одржаће се 01.10.2019.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 

 1.Разматрање Предлога Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Љиг за 2019.годину

        ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

2. Разматрање Предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насеља Љиг у делу између улице Карађорђеве, потока Годевац и планиране улице Нова 1 и реке Љиг

         ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Извештаја Регионалног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава“ Уб за 2018.годину о реализацији Плана пословања и Годишњег финансијског извештаја.

           ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Петровић, директор  РЕЦ „Еко-Тамнава“ Д.О.О. Уб

 1. Разматрање Предлога Одлуке о усвајању концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о расписивању јавног позива за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о усвајању модела Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Љиг

 

РЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о Општинској управи општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Елабората о развојном плану мреже јавних предшколских установа општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на Уговор о уређивању међусобних односа оснивача Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Радовић (Живорад) Негослава из Славковице

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Гагић (Мирко) Сњежане из Велишевца

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. 1   Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

 

 1. 1 Разматрање Годишњег извештаја о раду Предшколске установе „Каја“ из Љига за 2018/19 годину и Годишњег плана рада за радну 2019/20 годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Каргановић, в.д. директора ПУ „Каја“ Љиг

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Туристичке организације општине Љиг за 2018. и Програма рада за 2019.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Ивановић, директор ТО Љиг

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Директор Међуопштинског историјског архива Ваљево

 

 1. Разматрање Извештаја o раду Градске библиотеке „Љиг“ из Љига за 2018.годину и Програм рада за 2019.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, в.д. директора Градске библиотеке „Љиг“

 

 1. Разматрање Финансијског извештаја Основне школе „Сава Керковић“ из Љига о утрошеним средствима добијених из буџета Општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Којић, директор ОШ „Сава Керковић“

 

 1. Разматрање Финансијског извештаја Средње школе „Хиљадутриста каплара“ из Љига о утрошеним средствима добијених из буџета Општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Биљана Јовановић, директор СШ „Хиљадутриста каплара“

 

 

 1. Разматрање Финансијског извештаја Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице о утрошеним средствима добијених из буџета Општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Станојевић, директор ОШ „Сестре Павловић“

 

 

 1. Разматрање Финансијског извештаја Општинске организације Црвеног крста Љиг о утрошеним средствима добијених из буџета Општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгана Илић, секретар ОО Црвеног крста у Љигу

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Комисије за одликовања и доделу друштвених признања

           ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о избору члана Комисије за одликовања и доделу друштвених признања

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Средње школе „Хиљадутриста каплара“ у Љигу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Средње школе „Хиљадутриста каплара“ у Љигу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Горан Миловановић

Оставите одговор