Деветнаеста седница

Седница Скупштине општине одржаће се 02.08.2019.године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

  1. Разматрање Предлога Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

  1. Разматрање Предлога Пословника о раду Скупштине општине Љиг

                ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

  1. Разматрање Предлога Одлуке о измени Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љиг за 2019.годину

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, запослена у Општинској управи

  1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу Комисије за спровођење поступка отуђења и размене непокретности

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

  1. Разматрање Предлога Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и размене непокретности

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

  1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу катастарске парцеле бр. 6483/5 КО Љиг путем јавног оглашавања

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, запослена у Општинској управи

  1. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 30.06.2019.године

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

 8. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног    објекта  власника Маринковић (Добривоје) Драгана из Шутаца

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

9. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта власника Колаковић (Милован) Горана из Београда

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

10. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Проковић (Душан) Наде из Београда

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

Материјал је достављен у прилогу.

 11. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта власника Ђукнић (Милосав) Милована из Калањеваца

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

  12. Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

13. Разматрање Предлога Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

 

Оставите одговор