Општинска управа обуставља рад са странкама путем непосредног контакта

 У складу са Закључком Владе Републике Србије, 05 Број: 53-2561/2020 од 16.03.2020. године, Општинска управа Општине Љиг, од дана 19.03.2020. године, ОБУСТАВЉА РАД СА СТРАНКАМА путем непосредног контакта (шалтер и сл.) до дана престанка ванредног стања.

II Наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама одвијаће се путем писане или електронске поште, или телефонским путем.

– 014/3445-113 и 014/3445-107

– 014/3443-326 и 014/3443-32

III Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉИГ

Н А Ч Е Л Н И К

Милан Јанићијевић

Оставите одговор