Пакет основних животних намирница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 217-3/20-13

03.04.2020.године

Љ   И   Г

 

На основу чланова 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 87/18), те Одлуке Председника Републике, Председника Народне Скупштине и Председника Владе о проглашењу ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Љиг, на седници одржаној дана 03.04.2020.године, доноси:

 

ЗАКЉУЧАК

I

ДА СЕ социјално најугроженијим појединцима, породицама и самохраним мајкама, који се налазе на евиденцији Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељење и Љигу, пружи хуманитарна помоћ у виду испоруке пакета који се састоје од основних животних намирница.

II

За спровођење овог закључка надлежан је Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељење и Љигу.

IIIП

Закључак ступа на снагу даном доношења, биће објављен на званичној интернет презентацији Општине Љиг и достављен Заједничком центру за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељењу и Љигу.

 

КОМАНДАНТ ШВС ОПШТИНЕ ЉИГ

Драган Лазаревић

 

 

 

 

Оставите одговор