Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину, обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији општине Љиг, улагања у припремање и опремање земљишта изградњом објеката комуналне инфраструктуре и изградњом и уређењем површина јавне намене. Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења.

 ДОКУМЕНТ

Оставите одговор