Седамнаеста седница СО Љиг

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 06-12/19

14.03.2019.године

ЉИГ

 

СВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

 

ПРЕДМЕТ: Позив за седницу Скупштине

 

На основу члана 45. Статута општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр.7/08, 10/08 и 6/16) и чланова 55. и 57. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр. 6/08 и 4/16), САЗИВАМ  СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ Скупштине општине Љиг.

Седница Скупштине општине одржаће се 19.03.2019.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

За седницу Скупштине предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 1. Разматрање Предлога Статута Општине Љиг

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Елабората о развојном плану мреже јавних основних школа општине Љиг

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, Начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, Начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. 4. Разматрање Предлога Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, Начелник Општинске управе

Материјал можете преузети овде.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Љиг са Законом о јавним предузећима

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, Начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Илић, службеник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1.     Разматрање Предлога Одлуке о организацији  и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Илић, службеник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1.    Разматрање Предлога Одлуке о одређивању накнада за коришћење јавних површина на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

  

 1.      Разматрање Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, службеник Општинске управе

Материјал можете преузети овде.

САГЛАСНОСТ

 

 1.    Разматрање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Љиг за 2019.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, службеник Општинске управе

Материјал можете преузети овде.

 

 1. 1 Разматрање Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Љиг у 2019.години

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, службеник Општинске управе

Материјал можете преузети овде.

САГЛАСНОСТ

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу кат. парц. бр. 31822/3 КО Љиг, уписане у лист непокретности бр. 1333 КО Љиг, непосредном погодбом

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, службеник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу кат. парц. бр. 31822/2 КО Љиг, уписане у лист непокретности бр. 1333 КО Љиг, непосредном погодбом

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, службеник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Комисије за статутарна питања и нормативна акта Скупштине

 

ПРЕДЛАГАЧ: Кадровска за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

  

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Комисије за статутарна питања и нормативна акта Скупштине

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању Изборне комисије општине Љиг у сталном саставу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

У случају спречености да присуствујете овој седници,

молимо да нас обавестите на телефон  3445-024.

 ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Горан Миловановић

Оставите одговор