Техничка документација за вртић Каја

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности-услуге израде техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат предшколске установе „Каја“ у Љиг

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ОД 1.3.2019.

Оставите одговор