Јавни позив за прикупљање узорака земљишта у циљу бесплатне контроле плодности земљишта нa територији општине Љиг

Обавештавају се и позивају заинтересовани носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са територије општине Љиг да могу извршити контролу плодности на сопственим парцелама.

Контролу плодности финансира општина Љиг.

Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинставa у активном статусу, и то на парцелама које су у власништву и уписане у Регистар.

Узорци се могу узети са парцела од I (прве) до V (пете) катастарске класе, односно VII (седме) класе на подручју са отежаним условима (Ба).

Број узорака са једног газдинства је највише 5.

Узорци се могу достављати у просторије „Мобе“, до 29.11.2019.године и то петком од 8-14 часова, уз копију Потврде о статусу у Регистру пољопривредних газдинстава и Извода из сетвене структуре биљне производње.

За све потребне информације   позвати на тел. 014/3445-107. лок 110.

Оставите одговор