23. СЕДНИЦА СО ЉИГ

 

На основу члана 42. Статута општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр.4/19) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр. 9/19), САЗИВАМ ДВАДЕСЕТТРЕЋУ СЕДНИЦУ Скупштине општине Љиг.

 

Седница Скупштине општине одржаће се 22.01.2020.године (среда) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 

 

  1. Разматрање Предлога Одлуке о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије – поверавања обављања делатности градско-приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 

  1. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на Нацрт Јавног уговора о поверавању обављања делатности градско- приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

 

  1. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији послова и радних места у Градској библиотеци „Љиг“ у Љигу

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, в.д. директора Градске библиотеке „Љиг“

 

 

  1. Разматрање Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Љиг за 2020. годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, запослена у Општинској управи

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Горан Миловановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор