04.06.2024,

Списак кандидата под шифром међу којима се спроводи изборни поступак

16.05.2024.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Љиг

Пријава на јавни конкурс – Службеник за јавне набавке

Пријава на јавни конкурс – Послови наплате локалних јавних прихода – Порески инспектор

Пријава на јавни конкурс – Послови за урбанизам и грађевинарство

Пријава на јавни конкурс – Послови буџетских исплата

Линк за кандидате

30.04.2024.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Љиг

21.02.2022.

Јавни конкурс за попуњавање радног места књиговођа

Решење о попуњавању радног места јавним конкурсом-књиговођа

Јавни конкурс за попуњавање радног места праћење и извршење буџета директних и индиректних корисника буџета

Решење о попуњавању радног места јавним конкурсом-послови праћења и извршења буџета директних и индиректних корисника буџета

11.02.2022.

Интерни конкурс за попуњавање радног места послови праћења и извршења буџета директних и индиректних корисника буџета

Решење о попуњавању радног места послови праћења и извршења буџета директних и индиректних корисника буџета

Интерни конкурс за попуњавање радног места књиговођа

Решење о попуњавању радног места књиговођа

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места- послови наплате локалних јавних прихода-порески инспектор

Rešenje o internom konkursu

Interni konkurs