На основу чланова 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 87/18), Одлуке Председника Републике, Председника Народне Скупштине и Председника Владе о проглашењу ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/20) и Одлуке о посебним мерама пружања услуга  у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/20 и 63/20), Штаб за ванредне ситуације општине Љиг, на седници одржаној дана 03.05.2020.године, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

I

Почев од 4. маја 2020. године,правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају,  односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца, сходно Одлуци о посебним мерама пружања услуга  у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/20 и 63/20).

 

II

Правна лица из става I овог Закључка ,дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средставатј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера, а све у складу са Одлуком о посебним мерама пружања услуга  у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/20 и 63/20), као и другим актима Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање заразне болестиCOVID-19.

III

 Примена мера траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

IV

Закључак ступа на снагу дана 04.05.2020.године и биће објављен на званичној интернет презентацији Општине Љиг и достављен Полицијској станици Љиг и Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Љиг.

 

                                                                                                  KОМАНДАНТ

                                                                                                 ШВС ОПШТИНЕ ЉИГ

                                                                                                  Драган Лазаревић

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.