На седници Општинског већа одржаној 10.фебруара усвојен је Извештај о утрошеним средствима по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Љиг у 2021.години.

Комисија за попис Органа локалне самоуправе Општине Љиг доставила је Извештај о извршеном попису основних средстава, имовине и обавеза на дан 31.12.2021.године који је једногласно усвојен.

Веће је разматрало и усвојило Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Љиг који је израђен на основу Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе који је ступио на снагу 8.децембра 2021.године, а примењује се од 1.јануара ове године.

Чланови Општинског већа донели су Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.