ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности- набавка лед светиљки и замена  дела јавне  расвете.

1.Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Општинска управа општине Љиг

Адреса:Карађорђева бр.7, 14240 Љиг

Врста наручиоца: органи државне управе

Интернет страница: www.ljig.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Предметна јавна набавкa  се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

2.Предмет јавне набавке: – набавка лед светиљки и замена  дела јавне  расвете.

Ознака из општег речника: 31500000-расветна опрема и електричне светиљке

Предметна добра морају бити у складу са захтевима наручиоца.

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.