ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет огласа је локал број 4 у приземљу Дома културе у Љигу, ул.Карађорђева бр.7 површине од 18.77 м2.

Почетна цена закупа  износи 12.520,00 динара месечно.

Пословни простор се издаје на период од пет година.

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица уз уплату гарантног износа:

 у у висини од  2.504,00 рсд  (20 % од почетне  цене закупа на месечном нивоу)

ОГЛАС-О-СПРОВОЂЕЊУ-ПОСТУПКА-ПРИКУПЉАЊА-ПИСМЕНИХ-ПОНУДА-ЗА-ИЗДАВАЊЕ-У-ЗАКУП-ПОСЛОВНОГ-ПРОСТОР