ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ ОД 2021. ДО 2031. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ ОД 2021. ДО 2031. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана општине Љиг од 2021. до 2031. године ( у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног  плана општине Љиг од 2021. до 2031. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се у згради Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, сала 21/III, у периоду ОД 22. ФЕБРУАРA ДО 27. МАРТА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана од 8-14 часова. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и уређајних основа и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Љиг на животну средину биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у сали  21/III  зграде општинске управе и у дигиталном облику на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs .

Заинтересована правна и физичка лица, која врше увид у изложени план, у току трајања јавног увида могу добити информације од сарадника на пословима урбанизма и грађевинарства Одељења за општу управу, канцеларија 17/II или путем телефона 014/3445-113, локал 106.

Физичка и правна лица примедбе и сугестије на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у току трајања јавног увида, закључно са даном 27.март 2023. године, и то: у писаном облику на писарници Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, у Љигу (канцеларија бр. 5), или као прилог, достављене електронском поштом на e-mail urbanizam@ljig.rs

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА, у сарадњи са обрађивачем планског документа, одржаће се у згради  Општине Љиг, сала 21/III,  дана 14.03.2023. године, са почетком у 12 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица, као и имаоци јавних овлашћења.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се дана 06.04.2023. године са почетком у 11,30 часова у згради Општине Љиг, Карађорђева 7, сала 21/III.

ДОКУМЕНТА ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ ОД 2021. ДО 2031. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ ОД 2021. ДО 2031. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.