Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Љиг дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 100.000,00 динара ,  а највећи 1.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за штампане медије и новинске агенције, у складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја од локалног значаја за радио и интернет медије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Љиг у 2024.години

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у обласи јавног информисања у 2024.години

Буџет и ревидирани буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

Бодовна листа за оцену пројекта за стручне едукације, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања (Образац 5)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања,

Образац 1А

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.