Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Љиг дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 100.000,00 динара ,  а највећи 1.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за штампане медије и новинске агенције, у складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја од локалног значаја за радио и интернет медије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Љиг у 2024.години

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у обласи јавног информисања у 2024.години

Буџет и ревидирани буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

Бодовна листа за оцену пројекта за стручне едукације, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања (Образац 5)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања,

Образац 1А

04.06.2024.

Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Љиг у 2024. години

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ-самостални

Александар Симић

Бојан Цвејић

Бранимир Груловић

Горан Жупац

Драган Пејчић

Драгана Кожан

Јован Буковала

Марија Проловић

Милијан Николић

Мирела Митрић

Мина Ђурић

Милош Рајковић

Ненад Перић

Стевица Карапанџин

Слободан Ћирић

Славољуб Ристић

19.06.2024.

Записник комисије

01.07.2024.

Решење о расподели средстава

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.