Позив одборницима

На основу члана 42. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр.4/19 и 12/22) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 9/19), САЗИВА СЕ ТРЕЋА СЕДНИЦА Скупштине општине Љиг.

Седница Скупштине општине одржаће се 12.04.2024. године (петак) са почетком у 10:00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Разматрање Предлога Одлуке о доношењу Просторног плана Општине Љиг
  Документација

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 1. Разматрање Предлога Закључка о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Љиг у 2024.години.

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, саветник у Општинској управи

 1. Разматрање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ из Љига са Законом о јавним предузећима

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекције

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању улица и путева на територији општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекције

 1. Разматрање Предлога Одлуке о јавним паркиралиштима

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, начелник Одељења за инспекције

 1. Разматрање Предлога Решења о изменама и допунама Решења о одређивању накнаде за стручно утврђивање времена и узрока смрти

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 1. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈКП „Комуналац“ из Љига за 2024.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефан Ђурић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта у К.О. Бабајић власника Љубодрага Лазића из Бабајића

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта у К.О. Кадина Лука власника Ивана Тодоровића из Кадине Луке

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на Статут Градске библиотеке „Љиг“

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, директор Градске библиотеке „Љиг“

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2023.годину и Програма рада за 2024.годину Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, директор Градске библиотеке „Љиг“

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2023. године и Годишњег програма рада за 2024.годину Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, директор ЗЦСР „Солидарност“

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2023.годину и Програм рада за 2024. годину Туристичке организације општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Ивановић, директор ТО Љиг

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2023.годину Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Живорад Бојичић, јавни правобранилац

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2022/23 и Годишњег плана рада за радну 2023/24 годину Предшколске установе „Каја“ Љиг.
  ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Каргановић. Директор ПУ „Каја“ Љиг

 1. Разматрање Извештаја о раду у 2023.години и Плана рада за 2024.годину Штаба за ванредне ситуације општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Михаило Срећковић, начелник Штаба за ванредне ситуације

 1. Разматрање Предлога Решења о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења, отуђења непосредном погдбом, давање у закуп непокретнсти у јавној својини, односно прибаљања и уступања других имовнинских права

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању представника и заменика представника Општинског савета родитеља Општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Каја“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Каја“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.