На основу члана 42. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр.4/19 и 12/22) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 9/19), САЗИВА СЕ ДРУГА СЕДНИЦА Скупштине општине Љиг.

Седница Скупштине општине одржаће се 15.03.2024. године (петак) са почетком у 10:00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Разматрање Предлога Решења о потврђивању мандата одборника скупштине општине Љиг

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисије за мандатско-имунитетска питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

     

 1. Разматрање Предлога Одлуке о буџету општине Љиг за 2024. годину

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Шиљеговић, начелник Одељења за финансије

    

 1. Разматрање Предлога Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Љиг

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Данојлић, Послови наплате локалних јавних прихода – Порески    инспектор Одељења за финансије

   

 1. Разматрање Предлога Одлуке о општинским административним таксама на територији општине Љиг

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

    

 1. Разматрање Предлога Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг у 2024. години

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

    

 1. Разматрање Предлога Кадровског плана Општинске управе општине Љиг за 2024. годину

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

    

 1. Разматрање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинскиј управи општине Љиг

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће     

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе     

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Љиг

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе    

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о ангажовању друге ревиозорске куће за екстерну ревизују

     ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

     ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Шиљеговић, начелник Одељења за финансије

    

 1. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

      ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефан Ђурић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

     

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

     

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

     

 1. Разматрање Предлога Решења о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

     

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

     

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Решења о престанку дужности директора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

     

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о разрешењу заменика члана Изборне комисије општине Љиг у сталном саставу

      ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

      ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Павловић, секретар Скупштине општине Љиг

 

Позив за одборнике

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.