21.02.2022.

Јавни конкурс за попуњавање радног места књиговођа

Решење о попуњавању радног места јавним конкурсом-књиговођа

Јавни конкурс за попуњавање радног места праћење и извршење буџета директних и индиректних корисника буџета

Решење о попуњавању радног места јавним конкурсом-послови праћења и извршења буџета директних и индиректних корисника буџета

 

11.02.2022.

Интерни конкурс за попуњавање радног места послови праћења и извршења буџета директних и индиректних корисника буџета

Решење о попуњавању радног места послови праћења и извршења буџета директних и индиректних корисника буџета

Интерни конкурс за попуњавање радног места књиговођа

Решење о попуњавању радног места књиговођа

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места- послови наплате локалних јавних прихода-порески инспектор

Rešenje o internom konkursu

Interni konkurs