Комунална инспекција

ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.Г- КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

 

ПЛАН РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016.Г- КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Водовод

1. Vodovod-KL 1-Odrzavanje gradskog vodovoda

2. Vodovod-KL 2-Prikljuƒenje mreºe i kuånih instalacija

3. Vodovod-KL 3-Prikljuƒenje za korisnika

4. Vodovod KL 4-Zastita gradskog vodovoda

5. Vodovod-KL 5-Vodomer-ugradnja i odrzavanje-za vrsioca komunalne delatnosti

6. Vodovod-KL 6-Vodomer, vodomerno sklonitte, kuåne instalacije-za korisnika

7. Vodovod-KL 7-Iskljuƒenje-obaveze vrtioca komunalne delatnosti

8. Vodood – KL 8 koriscenje vode

9. Vodood – KL 9 isporuka vode

Угоститељски објекти – летње баште

1. Basta ugostiteljskog objekta-KL 1

Радно време

1. Radno vremen-KL 1-Za ugostiteljske objekte

2. Radno vreme KL 2-za trgovinske objekte

Пијаце

1. Pijace-KL 1-Upravljanje

2. Pijace-KL 2-Obaveze korisnika

Оглашавање

1. Oglasavanje-KL 1-Oglasavanje na otvorenom prostoru

2. Oglasavanje-KL 2-Zabranjene radnje

Одржавање чистоће

1. Odrºavanje ƒistoåe-KL 1-Kontinuitet pruºanja usluge

2 Odrºavanje ƒistoåe-KL 2-Sakupljanje i transport komunalnog otpada

3. Odrºavanje ƒistoåe-KL 3-ƒitåenje i pranje javnih povrtina

4. Odrºavanje ƒistoåe-KL 4-Iznotenje kuånog smeåa-obaveze korisnika

5. Odrºavanje ƒistoåe-KL 5-Zattita

6. Odrºavanje ƒistoåe-KL 6-¼itåenje javnih povrtina-korisnik

Колунални ред

1. Komunalni red-KL 1-Spoljni delovi zgrade

2. Komunalni red-KL 2-Povrtine oko zgrade i ograde

3. Komunalni red- KL 3-Ure-enost povrtina

4. Komunalni red-KL 4-Ostavljanje vozila i stvari

5. Komunalni red-KL 5-Objekti, ure-aji, oprema

6. Komunalni red-KL 6-Prodaja robe

7. Komunalni red-KL 7-Uklanjanje snega i leda

8. Komunalni red-KL 8-Tereni za sport i zabavu

Канализација

1. Kanalizacija-KL 1-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti

2. Kanalizacija-KL 2-Zabrane

3. Kanalizacija-KL 3-Prikljuƒenje mreºe

4. Kanalizacija-KL 4-Postupanje po zahtevu za prikljuƒenje-preduzeåe

5. Kanalizacija-KL 5-Septiƒke jame-korisnik

6. Kanalizacija-KL 6-Septiƒke jame-za preduzeåe

7. Kanalizacija-KL 7-Kanalizacioni prikljuƒak

8. Kanalizacija-KL 8-Obaveze komunlanog preduzeåa

9. Kanalizacija-KL 9-Obaveze korisnika

10. Kanalizacija-KL 10-Zabrane za investitora

Јавне зелене површине

1. Javne zelene povrsine-KL 1-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti

2. Javne zelene povrsine-KL 2-Odrzavanje zelenih povrsina

3. Javne zelene povrsine-KL 3-Zastita

 

Јавна расвета

1. Javna rasveta-KL 1-Odrzavanje objekata i instalacija

2. Javna rasveta-KL 2-Zastita objekata i instalacija

Гробља

1. Groblja-KL 1-Odrzavanje groblja

2. Groblja-KL 2-Izvo-enje radova na groblju

3. Groblja-KL 3-Obaveze korisnika grobnog mesta

4. Groblja-KL 4-Zabrane

Држање домаћих животиња

Drzanje zivotinja-KL 3-Delatnost zoohigijene

Drzanje zivotinja-KL 5-Izvodjenje kucnih ljubimaca

 Drzanje zivotinja-KL 4-Za preduzece koje odrzava park

Drzanje zivotinja- KL 2-Drzanje kucnih ljubimaca

 Drzanje zivotinja-KL 1-Drzanje zivotinja

 

 

 

 

 

Оставите одговор