Санација коловозне конструкције туцаничких путева

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке отворен поступак-санација коловозне конструкције туцаничких путева и уређење путног појаса

Детаљније

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ  

Детаљније

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2020. годину, обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији општине Љиг, улагања

Детаљније