ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЉИГ

       РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЉИГ Комисија за спровођење поступка 01 Брoj: 464-29/2019 11.09.2019. године Љиг   На основу Програма отуђења

Детаљније