КОНЦЕСИЈА – ЈАВНИ ПРЕВОЗ

ПОСТУПАК ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА
ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ- ПОВЕРАВАЊЕ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО –
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНЦЕСИОНИ АКТ

Оставите одговор