На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19 и 12/22), сазива се 3. седница Општинског већа Општине Љиг за четвртак, 22.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова.

Седница ће се одржати  у  канцеларији председника општине.

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Доношење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Љиг за 2024.годину и упућивање Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о о буџету општине Љиг за 2024.годину
  2. Доношење Решења о распоређивању средстава у текућу буџетску резерву у Одлуци о привременом финансирању буџету Општине Љиг за период јануар-март 2024.годину
  3. Доношење Решења о употреби текуће буџетске резерве у Одлуци о привременом финансирању буџету Општине Љиг за период јануар-март 2024.годину
  4. Доношење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Љиг и упућивање Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Љиг
  5. Доношење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о општинским административним таксама на територији општине Љиг и упућивање Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о општинским административним таксама на територији општине Љиг
  6. Доношење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2024. годину и упућивање Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2024. годину

ПОЗИВ ЗА ОДБОРНИКЕ

22.02.2024.

ИЗВЕШТАЈ СА 3.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

Данас је одржана 3.седноца Општинског већа општине Љиг на којој су следећи закључци:

Општинско веће донело је и Решења о распоређивању средстава у текућу буџетску резерву у Одлуци о привременом финансирању буџету Општине Љиг за период јануар-март 2024.годину и употреби текуће буџетске резерве у Одлуци о привременом финансирању буџету Општине Љиг за период јануар-март 2024.годину.

08.03.2024.

извештај 08.03.2024-одлука таксе

Извештај о јавној расправи Нацрта одлуке о буџету општине Љиг за 2024. годину -08.03.2024. г.

извештај-праограм уређења грађ.земљишта

извештај-општинске адм. таксе