БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

22.05.2024.

Одлука о првој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2024. годину

15.03.2024.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2024. ГОДИНУ

08.03.2024.

Извештај о јавној расправи Нацрта одлуке о буџету општине Љиг за 2024. годину

22.02.2024.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2024. ГОДИНУ

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ 2024

Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Љиг за 2024. годину

Закључак-Комунална-такса

Закључак – Јавна расправа админ таксе

Закључак – Програм уређења грађевинског земљишта Програм уређења грађевинског земљишта Преглед броја запослених и средстава за плате у 2024 општина Љиг

28.12.2023.

ОДЛУКA O ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

27.07.2023.

Упутство за припрему буџета 2024 Љиг

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате 2024. година

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

14.11.2023.

ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2023. ГОДИНУ

28.07.2023.

ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2023. ГОДИНУ

16.06.2023.

Одлука о другој измени одлуке о буџету општине Љиг за 2023. годину

14.02.2023.

Одлука о првој измени одлуке о буџету општине Љиг за 2023. годину

30.11.2022.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2023. ГОДИНУ

Програм јавне расправе

Закључак Већа

ЈАВНИ ПОЗИВ

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ 2023

НАЦРТ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2023. ГОДИНУ

01.08.2022.

Упутство за припрему буџета 2023 Љиг

План родног буџетирања 2023

Obrasci_za_programski_budzet_2023-predefinisani

Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2023-godinu-1

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2022. ГОДИНУ 05.08.2022.

ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ 30.05.2022. г.

Одлука о буџету општине Љиг

План родног буџетирања 2022 01.09.2021.

Програм јавне расправе

ЈАВНИ ПОЗИВ

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ 2022

Закључак Већа

Упутство за припрему буџета 2022 Љиг

ОБРАЗЦИ 

Prilog 1-Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate 2022. godinu

Azurirani Aneks 5

БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021

ОДЛУКA O ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 23.03.2021.

ОДЛУКA O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 16.07.2021.

ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 30.11.2021.

ПЛАН РОДНОГ БУЏЕТИРАЊА 10.10.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ 19.11.2020.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ 

ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ 2021

Извештај 10.12.2020.