УДРУЖЕЊЕ БРАЗДА

Удружење „Удружење Бразда ” је невладино и непрофитно удружење, основано 01. 09. 2012. године ради остваривања циљева у области руралног развоја, пољопривреде, културе, заштине животне средине и маркетинга.

Циљеви Удружења су: унапређење услова за рад и живот на селу, очување културне баштине, унапређење и промоција пољопривредне производње, заштита животне средине, повратак младих на село и промоција културног стваралашта на селу.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) организује акције у циљу побољшања услова живота на селу
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, културне манифестације и друге облике едукације у области развоја села;
3) подстиче акције на подизању продуктивности пољопривреде
4) организује промоцију и изложбе пољопривредних производа
5) организује манифестације на промоцији културног стваралаштва на селу
6) организује акције за чишћење, заштиту природе, сакупљање секундарних сировина, пошумљавање и озелењавање угрожених делова насеља и њихове околине
7) промовише вредности живота на селу и поспешује повратак младих из града у село
промоција сеоског туризма и подстицање производње здраве хране на селу.

Удружење има седиште у селу Моравци општина Љиг.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Share this post

MOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
Mreza web prijatelja