ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ РАЈАЦ

Ловачко удружење "Рајац", са седиштем у Лјигу, газдује ловиштем "Рајац" укупне површине 19.197 ха, од чега ловне површине обухватају 19.046 ха.Удружење има 373 активна члана.Стално гајене врсте дивљачи у ловишту "Рајац" су срна, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица.Ловиште у функцији има следеће ловне објекте: 4 стабилне чеке, 4 чеке на дрвету, 17 хранилишта за крупну дивљач, 100 хранилишта за фазане и пољске јаребице, 25 солишта и 17 хранилишта за фазанчиће укупне површине 0,75 ха.Удружење поседује 2 ловачка дома корисне површине 300 м2.Стручна служба има управника ловишта -стручно лице и ловочувара, којима помаже 25 ловочувара волонтера у ловачким секцијама.Ловни туризам није развијен.

Адреса Ловачког удружења "Рајац":

14240 Љиг, ул. Стеве Сингера бр. 2

контакт телефон: 014/85-915

Share this post

MOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
Mreza web prijatelja