Марија Филиповић

Рођена је 25.12.1980. године у Горњем Милановцу. Завршила је Правни факултет у Београду. Положила je правосудни испит. Има укупно 16 година радног стажа у струци. Oд 2006. до 2014. радила на месту Секретара ОШ „Сава Керковић“ Љиг. Функцију Секретара Скупштине општине Љиг обавља почев од 20.01.2014. године.

Удата и мајка двоје малолетне деце.

Контакт: 014/3445-024

sekretar@ljig.net