дом здравлја љиг

Дом здравља Љиг је носилац примарне здравствене заштите.

Дом народног здравља у Љигу као самостална установа основан је 12. фебруара 1953. године, са секторским амбулантама.
У садашњем објекту Дом здравља ради од 1978. године.