Достављање писаних и образложених предлога за доделу јавних признања општине Љиг поводом 3. децембра, Дана општине Љиг, а у складу са Одлуком о наградама, јавним признањима и звању „Почасни грађанин“ општине Љиг.

  1. Плакета „Ђак каплар“ се може доделити предузећима, предузетницима, установама, удружењима, клубовима, друштвима, месним заједницама, другим организацијама, министарствима, јединицама Војске Србије и појединцима за постигнуте изузетне резултате у свим областима привредног и друштвеног живота у Општини Љиг, а који представљају значајан допринос развоју Општине Љиг или њеној афирмацији у земљи и иностранству.
  1. Диплома „Ђак каплар“ се може доделити предузећима, предузетницима, установама, удружењима, клубовима, друштвима, месним заједницама, другим организацијама и појединцима за постигнуте значајне резултате у свим областима привредног и друштвеног живота у Општини Љиг, а који представљају значајан допринос развоју Општине Љиг или њеној афирмацији у земљи и иностранству.

Диплома „Ђак каплар“ се може доделити физичком или правном лицу које има пребивалиште, односно седниште на територији Општине Љиг.

Диплома „Ђак каплар“ се додељује у виду награде у новчаном износу.

Предлоге за доделу јавних признања Плакете и Дипломе „Ђак каплар“ могу поднети сва физичка и правна лица са подручја општине Љиг.

Не може бити предложен за Плакету и Диплому појединац или правно лице уколико је за последњих пет година добио такво признање.

Рок за достављање предлога:

Писане и образложене предлоге заинтересовани предлагачи могу доставити најкасније до 30.новембра 2022. године.

Предлози се шаљу у затвореној коверти са назнаком ”Пријава на јавни позив за доделу јавних признања Општине Љиг”, на адресу Скупштина општине Љиг, Карађорђева 7, 14240 Љиг, или се могу лично предати у писарници Општинске управе општине Љиг, канцеларија број 5.

Јавни позив