ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 

Одлуком  министра државне управе и локалне самоуправе број: 208-00-00172/2018-27 од 17.08.2018. године (“Службени гласник РС“ бр. 63/2018) расписани су избори за ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, за 04. НОВЕМБАР 2018. године.

             Сходно члану 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (“Службени гласник РС“ бр. 61/18) Општинска управа општине Љиг

ОБАВЕШТАВА припаднике националних мањина да могу извршити увид у посебан бирачки списак ради провере личних података уписаних у исти.

Увид у део посебног бирачког списка може се извршити непосредно  у Општинској управи општине Љиг, канцеларија број 19/2, где се може и поднети захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку, најкасније до 19.10.2018. године до 24,00 часова

Од проглашења изборне листе право на увид  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, као и право увида у службену документацију на основу које орган надлежан за вођење посебног бирачког списка врши упис, брисање, измене, допуне или исправке бирачког списка.

02 Број: 208-3/2018

Љиг, 20.08.2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉИГ

НАЧЕЛНИК

Стево Вранешевић

Оставите одговор