Нацрт Статута општине Љиг – Јавни увид

Скупштина општине Љиг је донела Одлуку о приступању доношења Статута општине Љиг 01 бр: 06-25/18-4 од 13.11.2018. године. Наведеном Одлуком именована је Комисија за израду Нацрта Статута општине Љиг и спровођење јавне расправе о Нацрту.

Комисија је израдила Нацрт Статута општине Љиг и исти се ставља на јавни увид објављивањем на званичној интернет презентацији општине Љиг и на огласној табли општине Љиг.

Јавни увид трајаће у периоду од 10.12.2018. године – 19.12.2018. године.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Љиг одржаће се 20.12.2018. године у 10,00 часова у сали бр. 21.

Позивају се сва заинтересована лица да узму учешће у изради Статута општине Љиг и да своје примедбе и сугестије достави Комисији за израду Нацрта Сатута општине Љиг у периоду трајања јавног увида.

ТЕКСТ НАЦРТА СТАТУТА ОПШТИНЕ ЉИГ

 

Оставите одговор